درباره ما

گروه صنعتی و بازرگانی ایده آل ، مجموعه ای است دانـش بنیـان که بـا هـدف واردات برندهای معتبر و با کیفیت دنیا و بـومی کـردن تکنولوژی های برتر در زمینه ی محصولات بهداشتی ساختمان و لـوازم کاهنده مـصرف آب راه اندازی گردیده است. موفقیت این شرکـت در عـرصه های مـخـتلف و پـروژه های مـتفاوت بـه دلایـل زیـر سبب افتخار مدیران آن می باشد: بـهـره گیـری از دانـش روز و تـکنـولـوژی هـای بـرتـر دنـیا ، نـو آوری درزمـیـنه عـرضه مـحصـولات جـدیـد بـا تـوجه بـه نـیـازها و سلیـقـه ایـرانـیـان ، شـبـکـه فـروش گـستـرده در سـراسـر ایـران ، آمـوزش و ایجاد شبکه خـدمات پـس از فروش با حداکثر زمان انتـظار در پـاسخگویـی 24 ساعتـه در سراسر کـشور و قیمت بسیار مناسب محصولات به جهت در نظر گرفتن توان خرید مشتریان. شرکـت ایـده آل امـیدوار است که در آیـنـده نزدیـک با تـوجه بـه کـمبودها و نـیـازهـادر زمـیـنـه مـحـصولات بـا کــیفـیـت ، در کـنـار خـدمـات مـنـاسـب ، سبـد مـحـصولات کـامل تـری را آماده عرضه به هموطنان گرامی نماید.

شماره تلفنهای تماس شرکت: 88068806(021) - 88068807(021)
شماره تماس مدیریت: 09389552921